teenused

Ventilatsioonisüsteemide puhastus

Suurema osa oma elust veedame me siseruumides, seetõttu on siseõhu kvaliteedil ja ventilatsioonisüsteemide korrasolekul märkimisväärne mõju meie tervisele ja heaolule.

Suurköökide rasvatorude puhastus

Kõige ohtlikumad on tuleohutuse poole pealt köögid, millede väljatõmbetorustikku ladestuvad toiduõli jäägid ja rasvad, mis omakorda on väga kergesti süttivad. Paljud tulekahjud saavadki alguse just puhastamata köögitorustikust.

Ventilatsiooni hooldus

Ventilatsioonisüsteemide õigeaegne hooldus vähendab amortisatsioonikulutusi ja tagab pikaajalise töökindluse.

Kortermmajade väljatõmbešahtide puhastus

Orgaaniliste jäätmetega saastunud ventilatsioonikanalid võivad olla mikrobioloogiliste ühendite pesaks, mis levivad ventilatsioonitorusid mööda ruumidesse. Kortermajade ventilatsiooni puhastamine Eesti oludes on vajalik 3 kuni 5 aasta tagant olenevalt hoone asukohast.

Ventilatsioonisüsteemide ehitus

Meie ettevõttes on oma ala spetsialistid, kelle igapäevaseks tööks on olnud ventilatsiooni ehitus aastast 2003.

Close Menu