VENTILATSIOONI HOOLDUS

VENTILATSIOONI HOOLDUS

Miks ventilatsiooni hooldada?

Ventilatsioonisüsteemide õigeaegne hooldus vähendab amortisatsioonikulutusi ja tagab pikaajalise töökindluse. 

Ventilatsiooni hooldustöö sisaldab ventilatsiooni kontrolli, reguleerimist, korrastamist, parandamist, puhastamist jne

Ventilatsiooniseadmetele teostatavad tööd:

  • filtrite kontroll ja vahetus
  • automaatika- ja mõõteseadmete kontroll, seadistusparameetrite kontroll ja muutmine
  • torustike ja selle osade hooldus (suitsuklapid, tuletõkkeklapid)
  • rihmade pingutamine, joondamine ja vahetus vastavalt vajadusele
  • ventilaatoriosade (laagrite) kontroll, puhastus ja määrimine
  • sulgemisklappide hooldus
  • vee- või elektrikalorifeeride hooldus
  • välisõhuresti kontroll ja puhastus
wrench 717684 1280
Close Menu