ventilatsiooni puhastus

Ventilatsiooni puhastus

Suurema osa oma elust veedame me siseruumides, seetõttu on siseõhu kvaliteedil ja ventilatsioonisüsteemide korrasolekul märkimisväärne mõju meie tervisele ja heaolule. Ruumide halvad õhutingimused väljenduvad inimestel läbi erinevate tervisehädade, nagu peavalu, väsimus ja ka silmade ärritus.

Uuringutest selgub, et 50% kõikidest haigustest on põhjustanud või võimendanud halb sisekliima, mis võib sisaldada kõikvõimalikke kahjulikke kiude, viiruseid ja baktereid. See omakorda sunnib mõtlema ventilatsioonisüsteemide puhastamise ja hooldamise peale, seda tuleb teha regulaarselt. 

Miinimumnõue tuleneb seadusest ja see on puhastamise poole pealt vähemalt 1 kord aastas. Eesti Vabariigis kontrollib ventilatsioonisüsteemide puhtust ja tuleklappide korrasolekut Päästeamet

Proluft OÜ eelised on:

  • Pakume kvaliteetset teenust üle kogu Eesti Vabariigi.
  • Läheneme igale projektile personaalselt. Tuleme kohale ja hindame igat objekti kohapeal.
  • Meie meeskond on spetsialiseerunud ventilatsiooni ehitusele ja puhastusele.
  • Parima hinnaga kvaliteetne teenus. Iga töö lõpus väljastame puhastusteenuste akti.
  • Paindlik tööde teostamise aeg.
Close Menu